Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zámořské výpravy

 

Cesty do neznáma
 
souhrnné označení poznatků o mimoevropských oblastech, které zprostředkovaly obchodní, výzkumné a válečné výpravy ve službách Portugalska, Španělska, později Anglie, Francie a Ruska
 
Důvody plaveb
- najít cestu do Indie (1453 Turci dobyli Konstantinopol přerušena hlavní suchozemská obchodní cesta do Indie za využití vysoká cla)
 
- touha po bohatství (luxusní zboží, zlato, otroci, koření…)
- touha obrátit cizí národy na křesťanství
- najít nová odbytiště
 
Portugalsko
počátek zámořských objevů → plavby Portugalců podél západoafrického pobřeží výsledek 1415 dobytí Ceuty (loupeživá výprava) dále obsazení Kanárských a Azorských ostrovů a postupné pronikání do Guinejského zálivu
hlavní postavou je Jindřich Mořeplavec (1394 – 1460)
námořní škola v Sagresu
1437 bitva u Tangeru Portugalci poraženi Maury dočasné zastavení expanze
1487 obeplut mys Dobré naděje otevřena cesta do Indie (Bartolomeo Diaz)
 
1494 smlouva z Tordesillas vymezeny sféry vlivu mezi Portugalskem a Španělskem
1498 podniknuta cesta do Indie dosažení Kalikatu (Vasco de Gama)
 
1500 objeven východní výběžek jižní Ameriky (Pedro Alvarez Cabral)
1512 objeveny Moluky 1513 objeven Kanton
Důsledky
bohatství a pokrok × závislost + vylidnění venkova a úpadek řemesel důsledek ohromného náboru do námořnictva, koloniálních oddílů + podnikání
Španělsko
1469 sňatek Isabeli Kastilské a Ferdinanda Aragonského 
1492 dobyta  Granada, vypuzení Židů, Kolumbus objevuje nový kontinent
prvních polovina 16. století = ,,století conquistadorů
(1519 – 1521) vyvrácena říše Aztéků (Cortés)
(1531 – 1535) vyvrácena říše Inků (Pizzaro)
následuje dobývání Kolumbie (od roku 1536), Venezuely (od roku 1528) i jižního cípů Ameriky v oblasti La Plata (od roku 1535)
dovoz nových plodin do Evropy kukuřice, brambory, tabák…
 
dovoz ohromného množství zlata a stříbra cenová revoluce = proces znehodnocování měny a následný růst cen pauperizace obyvatelstva kolem roku 1660 přestává být Karibská oblast španělskou doménou kolonie Anglie, Francie, Nizozemí
 
Důsledky
zvýšení politického vlivu a prestiže
hospodářské výhody obchodní monopoly
položeny základy pro formování světového trhu a dominantního postavení Evropy ve světě
 
Objevitelé
 
Kryštof Kolumbus (1451 – 1506)
 
 
- narodil se v Janově
- rozporuplnost jeho postojů → obratný mořeplavec × blouznivý snílek × chladně kalkulující obchodník popisuje ne co vidí, ale co chce vidět
- výpravy (1494 – 1496) objevena Jamajka a Portoriko
- (1498 – 1500) objeven Trinidad a část jihoamerické pevniny
- (1502 – 1504) zkoumá pobřežní pás Střední Ameriky
- otázka ,,soupeření“ s Amerigem Vespuccim
- Kolumbus se pohyboval v oblasti asijských ostrovů × Amerigo objevuje Nový svět
 
Amerigo Vespucci (1454 – 1512)
 
 
- italský mořeplavec
- 1501 vydává spis Mundus Novus zaujal tiskaře a geografa Martina
Waldseemülera 1507 pojmenovává nový kontinent Amerika
 
Francie
- objevitelské plavbyzpočátku malá pozornost zájmy v Evropě
- 1534 – 1541 expedice Jacquesa Cartiera k ústí řeky sv. Vavřince základ budoucí kolonizace Kanady od počátku 17. století
 
Anglie
- 1577 – 1580 Francis Drake obeplul v anglických službách zeměkouli objevitelská a pirátská činnost pro Anglii (Drake, Raleigh, Hawkins) oslabila španělskou námořní moc a položila základy anglického vzestupu
 
- 1584 Walter Raleigh přistál u severoamerických břehů → základ anglické osady Virginie
 
 
 
Obchodní společnosti
- 1600 vznik anglické Východoindické společnosti
- 1609 vznik nizozemské Západoindické společnosti