Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vybraní vládci Franské říše

16. 11. 2010

 

Chlodvík I.
 
 
-franský král z rodu Merovejců
-původně král sálských Franků
-sjednotil všechny Franky pod svou vládu
-zakladatel Franské říše
-porazil i Vizigóty a germánské kmeny
-přijal křesťanství pro Fr.říši(498-9)
-manželka Chlotilda
-po jeho smrti se ujali vlády 3 synové
-508-511-Sálský zákoník
 
Dagobert I.
 
Portrait Roi de france Dagobert Ier.jpg
 
-z rodu Merovejců
-franský král v 7.st.
-vliv majordomů=správců jednotlivých území ve Fr.říši
-bojoval neúspěšně se Sámem r.631 v bitvě u Wogastisburgu
 
Karel Martel
 
 
-franský majordomus
-vládnoucí rod byli Merovejci, ale skutečně vládnul Karel Martel z jiného rodu
-r. 732-bitva u Poitiers, útok Saracénů(Turků a Arabů), zastavil je, a tak i Islám a uchránil křesťanství
-papež Řehoř III.ho požádal, aby se stal ochráncem římské říše
-nikdy nebyl korunovaný na krále, přesto měl největší vliv
-i po smrti posledního Merovejce, když by mohl vládnout on, neobsadil trůn a dal možnost nastoupit Pipinovi III.=jeho syn
-na trům tedy nastoupil Pipin III.Mladší=Pipin Krátký=r.751
-Pipin měl syna Karla Velikého=korunovaný na císaře
-Pipin, Karel Veliký=dynastie Karlovců
 
 
 
Karel Veliký
 
Albrecht Dürer 047.jpg
 
-1.císař římské středověké říše
-válečník a dobyvatel, ale také vládce a zákonodárce
-v Cáchách založil dvorskou školu
-Cáchy=nejzápadnější část Neměcka, původně osídlené Kelty a Římany, byl zde i Pipin Krátký, hlavní rezidence a středisko Karla Velikého
-byl proto Arabům
-r.800=koronuvace na císaře, pomazal ho papež Lev III. v Římě
-zničil říši Avarům
-konkuroval v Byzantské říši
-karolinská renesance=znovuzrození, vzdělanost pro všechny, obnovení Antiky
-byl zde vytvořen Románský sloh
-podporoval víru
-mnich Alkuin z Yorku, básník Einhard=po Karlově smrti napsal Karlův životopis Vita Karoli Magni
-Češi byli nuceni platit tribut=vykoupení míru
-r.1165 byl Karel díky Friedrichovi I. Barbarossy prohlášen za svatého kolínským arcibiskupem
-mnozí Karla za svatého neuznali, dokonce ani papež, a tak není Karel zapsán v listině svatých římské církve
 
Hugo Kapet
 
 
-z rodu Robertovců, od jeho vlády nazývaný rod Kapetovců
-dostal se na trůn r. 987
-r.987-zajistil korunu pro svého syna Roberta(aby byl Robert právoplatným následníkem trůnu)