Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vikingové

19. 8. 2010

 

VIKINGOVÉ(6.-10.st.)
 
 
 
-obyvatelé severní Evropy-chladné
 
 podnebí, rybolov, stavba lodí
 
(=DRAKARY)
 
 
 
 
 -vik=záliv
 
-nejznámější vik.město=Hedeby v
 
Dánsku
 
 
 
 
-drakkar- z jasanového dřeva(nízký ponor)
 
-na přídi byly dračí hlavy-zastrašovaly zlé
 
duchy
 
 
-původní obyvatele Norska, Dánska,
 
Švédska
 
-od 8.st.-podnikali plavby
 
-hledali:dobrodružství, poklady,
 
zemědělskou půdu
 
-zprvu vyhledávali bohaté kláštery a
 
pobřežní města, poté napadali i
 
vnitrozemská města(na Loiře, Seině,
 
Rýnu)
 
-Vikingové byli dobří rolníci, obchodníci a
 
válečníci
 
-dopluli až do Konstantinopole
 
-v 9.st.razili stříbrné a zlaté mince
 
-kde se usadili??
 
 
-na území Británie, zejména
 
v Anglii a Irsku-zničili kláštery a
 
budovali města, Vilém Dobyvatel
 
 anglickým králem
 
-ve Francii se usadili na území
 
Normandie, kterou jim dobrovolně dal
 
roku 911 fr.král aby zabránil dalším
 
výbojům
 
 
-Vikingové dobývali celou Evropu a lidé
 
byli závislí na vojenské pomoci
 
 
-jak Vikingům říkali:
 
-Varjagové-Kyj.Rus
 
-Normané-Západofranská říše
 
 
-domy:polozemnice, zemnice
 
(3části:špajz, pro dobytek, obytná část)
 
-písmo:runové:24znaků-ryli do velkých
 
balvanů(runy)
 
 
 
-zajímavosti:
 
-každý mohl mít za život max.3štíty
 
-zdravý jídelníček(ryby)
 
-světlá pleť+modré oči+blonďaté nebo
 
zrzavé vlasy=jak vypadali
 
-většina mužů měla plnovous, čí delší
 
vous, tím větší postavení
 
-žena a muž byli rovnoprávní
 
-hygiena:někteří se myli v sobotu, někteří
 
vůbec, někteří normálně
 
-vždy měli u sebe hřeben
 
-měli soudní radu THING-svobodní muži,
 
zákony pouze ústně, nejvyšší
 
trest:vyříznout jazyk, uříznout nos, ALE
 
trest na sobě si měl vykonat každý sám!!
 
-většinou se jim tedy nic nestalo
 
-pohřby:
 
-mrtvého uložili i s jeho majetkem
 
na loď, každý mu na cestu do
 
posmrtného života něco hodil
 
-šli kousek ve vodě s ním, potom loď
 
zapálili
 
-vždy šla s mrtvým otrokyně=Anděl smrti
 
(byla obětována)
 
-na pohřeb chodili příbuzní nazí-lidé
 
přicházejí na svět a odcházejí z něj nazí
 
 
PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VĚDĚT VÍC: