Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stařešinský řád a primogenitura

16. 11. 2010

 

STAŘEŠINSKÝ ŘÁD = SENIORÁTNÍ ŘÁD
-seniorát, stařešinství – pravidlo, že hlavou rodu, respektive státu, je vždy jeho nejstarší, většinou muž
- jako nástupnický řád uplatňován v přemyslovském státě od 2. pol. 11. stol. do 13. stol., poté nahrazen primogeniturou
-u nás založil stařešinský řád Břetislav I.-českým knížetem se stal vždy nejstarší z rodu Přemyslovců-snaha zabránit dynastickým krizím
Břetislav I. neboli český Achilles
                
 
PRIMOGENITURA
-na trůn nastoupil nejstarší syn panovníka
-prvorozenectví – dědická posloupnost, při níž přijímá prvorozený (zpravidla syn) dědictví
- často spjata s nedělitelností půdy nebo území
- Zlatá bula Karla IV. (1356) stanovila primogenituru pro říšská kurfiřství, později byla primogenitura stanovena i pro ostatní země (např. Braniborsko)
- primogenitura se v českých zemích uplatňovala od 1. pol. 13. stol. do roku 1918
-u nás založil primogenituru Přemysl Otakar I.
 

Přemysl Otakar I.