Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sámova říše

13. 5. 2010

Sámova říše(623-658)

-pouze kmenový svaz, ne stát!

-5.st.příchod Slovanů na naše území, nemáme ale písemné prameny, naše kmeny splývaly totiž s Germány

-Slované:

1-Západní:Poláci, Češi, Slováci, Srbové

2-Jižní:Chorvati, Bulhaři

3-Východní:Rusové, Ukrajinci

 

 

-Sámova říše

-1.útvar Slovanů

-nejedná se o stát, ale kmenový svaz

-vznikla v 7.století, r.623

-na říši útočili:Avaři(z jihu) a Frankové(ze západu)

-jak vznikla:Avaři, obývající dnešní Maďarsko, napadly Slovanské kmeny, Slované zorganizovali povstání proti Avarům(r.623), při tomto povstání v naší oblasti pobýval franský kupec Sámo ze Senonského kraje, postavil se na stranu Slovanů a radil jim a pomáhal, Slované poznali v Sámovi jejich představitele, Slované Avary tedy pod vedením Sáma porazili.

-po výhře nad Avary byl vytvořen kmenový svaz=Sámova říše

-Sámova říše ale stále čelila nátlakům Franků

-v roce 631 dokonce poslal franský král Dagobert I. svá vojska, aby napadla a podmanila si Sámovu říši-Sámova říše ale byla vyspělá a franské vojsko porazila, tato bitva je známá jako bitva u Wogastisburgu (nevíme, kde to je, spekuluje se, že je o na území severozápadních Čech)

-vojska Sáma pak r.631 vtrhla do Durynska(část ve Franské říši) a pak ještě v letech 633-636-úspěchy, pomsta za neustálé napadání

-Sámo podporoval obchod

-r.636 byla Sámova říše v míru i s Avary a Franky

-Sámo zemřel r.658 pravděpodobně přirozenou smrtí

-zanechal po sobě 22 synů, 15 dcer, které měl se 12 ženami

-po smrti Sáma říše zanikla

-Sámo vládl 35 let

-písemný pramen o Sámově říši:Fredegarova kronika

-Slované byli zemědělci, znali hrnčířský kruh

-stavěli hradiště=opevnění(např.Valy u Mikulčic)

-středisko Sámovy říše=Mikulčice

Sámoříšehradiště