Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lucemburkové aneb potomci víly Meluzíny (Jan Lucemburský,Karel IV., Václav IV.)

 

Potomci víly Meluzíny- Lucemburkové
 
po smrti Václava III. chaotická situace impuls k obnově pořádku opati Konrád a Heidenreich (Zbraslav a Sedlec)
1309 opati a Jindřich z Lipé předložili návrh na řešení české otázky Jindřichovi VII.
 
JAN LUCEMBURSKÝ
1310 svatba Jana Lucemburského (14let) a Elišky Přemyslovny (18let)
 
(1310 – 1346) vláda Jana Lucemburského přízvisko cizinec peníze z Čech investoval do Lucemburska (diplomat – Jiří Spěček)
1310 vydány tzv. Inaugurační diplomy pro Čechy
1311 vydány tzv. Inaugurační diplomy pro Moravu
vymezení práv a svobod šlechty omezena královská
moc
 
1) vojenské povinnosti šlechty
- pouze obrana Čech a Moravy
- panovník nemohl bez schválení šlechty svolávat hotovost na boje v zahraničí
2) berně
- šlechta zcela osvobozena
- berně pouze z rustikálu (poddanská půda)
3) odúmrť
- právo dědit má pouze legitimní syn šlechta chce, aby dědit směli i dcery
4) omezení cizinců ve správě
1315 po smrti Jindřicha VII. (1313) Jan propouští cizí rádce (např. Petra z Aspeltu) a úřady předává české šlechtě→ boj mezi šlechtou a králem
1316 narodil se syn Václav (Karel)
1318 domažlický mír Jan rezignuje na absolutistickou vládu
(1319 – 1333) období stability Jan v Čechách minimálně
1322 zisk Chebska
1322 Karel odjíždí do Francie na studia + sňatek s Blankou z Valois (1323)
1325 Jan nechává razit první zlaté mince (florény)
 
 florén
 
1327 tažení do Polska zisk (Zhořelecko, Budyšínsko, Vratislavsko, Ratibořicko, Žitavsko…)
(1328 – 1329) tažení na Litvu snaha zastavit expanzi Vladislava Lokýtka + navázání styků s řádem německých rytířů
 
 Vladislav Lokýtek
 
1330 – 1333 italské tažení (1332 Karel vítězí u San Felice 1. bitva v jeho životě úspěch) 1333 porážka u Ferrary konec italského tažení v Itálii
1335 trenčínský mír Jan se vzdal polské koruny × získal Slezsko a Opolsko + finanční náhrada
1344 položeny základy Svatovítské katedrály
1344 pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství (1. arcibiskup = Arnošt z Pardubic)
 
Arnošt z Pardubic
 
vzniklo nové biskupství v Litomyšli
Jan trpěl krátkozrakostí + měl zelený zákal oslepl
1346 bitva u Kresčaku Jan umírá (,,Toho nebude, aby český král z boje utíkal“)
 
KAREL IV.
 
Karel IV.
 
1346 – 1378 vláda Karla IV. (přízvisko – Otec vlasti)
roku 1333 se vrací do Čech z Francie, kde studoval a byl vychováván stává se markrabětem moravským
od roku 1337 vládne jako spoluvladař
1346 zvolen římským králem a českým králem 1349 podruhé korunován na římského krále v Cáchách
1347 korunován českým králem
7. 4. 1348 vydáno několik listin
 založena Karlova univerzita
založeno Nové Město Pražské
→ české soustátí získává pevnou podobu země
Koruny české = teritoria spadající pod přímou svrchovanost českého krále (Království české,
Markrabství moravské, slezské knížectví, Horní a Dolní Lužice, Braniborsko (od roku 1373)
1355 zvolen římským císařem
1355 Majestát Carolina návrh zemského zákoníku neúspěch odpor šlechty
1356 vydal Zlatou bulu základní říšský zákon definitivně stanovil způsob volby římských králů → volilo se ve Frankfurtu nad Mohanem krále volilo sedm kurfiřtů →
(duchovní: arcibiskup trevírský, kolínský a mohučský; světští: král český, falckrabí rýnský, vévoda saský a markrabě braniborský)
1361 Karlovi se narodil syn Václav 1363 Václav korunován českým králem
1374 zisk Braniborska (odkoupeno od Wittelsbachů)
1378 Karel a Václav vydávají nový mincovní řád snaha zlepšit kvalitu pražského groše
1378 Karel umírá (zánět plic)
 
Hospodářství a stavební činnost
navázáno na předešlé období posledních Přemyslovců → kolonizaččinnost, rozšíření
polností, rozvoj řemesel, naleziště stříbra (Jihlavsko, Kutnohorsko)
1348 → Černá smrt (Čechy se moru vyhnuly)
geografická poloha Čechy zachránila od moru × mimo dosah hlavních obchodních tras málo početná vrstva bohatého měšťanstva v Čechách dlouho se udržuje středově chápání prostoru a vnímání reality (nedůvěra k novým věcem)
důraz na Čechy jak v politickém, tak hospodářském významu bohemocentrismus
hrady (Kašperk, Karlštejn, Radyně…), Karlův most, Staroměstská mostecká věž, Týnský chrám, chrám P. Marie Sněžné, klášter a kostel Na Slovanech
 
Manželky
1. Blanka z Valois
 
2. Anna Falcká
 
3. Anna Svídnická
 
4. Alžběta Pomořanská
 
 
 
MOC DOPORUČUJI MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN NA KARLŠTEJNĚ!!!
→ VÁCLAV IV.(1378 – 1419)
- syn Karla IV. a Anny Svídnické
- 1363 zvolen českým králem
- 1376 zvolen římským králem (císařské korunovace nikdy nedosáhl)
- nepříznivá mezinárodní situace (Stoletá válka mezi Anglií a Francií, papežské schizma)
- nepříznivá hospodářská situace hospodářská stagnace, morová epidemie 1380, rozšíření lapkovství, devalvace groše
- 1391 založena Betlémská kaple
- 1393 spor Mezi Václavem IV. a Janem z Jenštejna (pražský arcibiskup) aféra ohledně Jana z Pomuku (Jan Nepomucký) konec Karlovy koncepce těsného
spojenectví panovníka a církve
Jan z Jenštejna
Jan Nepomucký
 
- 1394 panská jednota střet s králem král uvězněn a posléze osvobozen svým bratrem Janem Zhořeleckým
- 1396 – 1397 další kolo zápasu mezi šlechtou a panovníkem omezení panovníkovi moci a zavražděčtyř členů královské rady na Karlštejně
- 1400 Václav sesazen z římského trůnu
- 1410 – 1411 opět Lucemburkové na římském trůně