Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křížové výpravy

26. 8. 2010

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY(1095-1291)

-Křižáci x muslimové(popř.nevěřící)

-vyhlásil je papež Urban II.

-Křižáci-ve znaku kříž

-proč byly vyhlášeny?

1-Svatou zemi(=Palestinu)obývali Turci-nevěřící=zneuctění Svaté země+křesťanů=rozšířit křesťanství

2-převrátit muslimy na křesťany

3-získat území(byl přebytek lidí)

4-získat finance+památky+majetky

1.k.výprava:cílem bylo osvobodit Boží hrob od rukou pohanů

chrám Božího hrobu v Jeruzalémě

-celkem bylo 9 křížových výprav(mezi nimi dokonce i jedna dětská!)

+ křížových výprav:

1-vznik rytířských řádů

2-poznání kultur, tradic

3-nové plodiny, koření

4-nové památky

5-rozvoj mezinárodního obchodu

6-budování přístavů, ale i jejich zánik

7-gotika

- křížových výprav

1-velká ztráta lidských životů

2-šíření nemocí

3-plenění, ničení měst

4-růst kriminality mezi obyvateli

PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VĚDĚT VÍC(JE TO PODROBNÉ VYSVĚTLENÍ Z WIKIPEDIE)

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_v%C3%BDpravy

 

 

Křižáci

DOPORUČUJI STRÁNKY, ZE KTERÝCH JE I TENTO VÝKLAD O VÝPRAVÁCH(OPRAVDU JASNÉ, STRUČNÉ, PROSTĚ SUPER...)

odkaz najdete v rubrice odkazy

Křížové výpravy

1. Byly vyhlášeny papežem Urbanem v 11. století. V 11. století vpadli na Blízký východ Turci - Seldžukové, přerušili obchodní cesty Evropanů do Číny, podmanili si Araby, dobyli Jeruzalém a Palestinu, vraždili evropské poutníky, kteří šli navštívit Boží hrob.

2. Cílem křížových výprav bylo osvobození Palestiny, obnovení křesťanství v této oblasti. Účastníkům bylo slíbeno prominutí hříchů, zisk půdy a cesta do nebe. Bojovníci se označovali červeným křížem.

3. Výprav bylo celkem 8. První výprava byla naprosto živelná, neorganizovaná. Bandy chudých křižáků po cestě drancovaly a loupily = proto byli pobiti zčásti v Evropě a zbytek Turky. Druhá část výpravy - obrněné vojsko feudálů - se po strastiplné čtyřleté cestě dostala až do Palestiny, dobyla Jeruzalém a vzniklo několik křesťanských států.

4. Další křížové výpravy probíhaly vesměs neúspěšně a změnily se ve výnosný papežský podnik, jehož cílem kromě udržení Palestiny byly především finanční zisky a posléze i zničení byzantské říše, která konkurovala Římu a benátským obchodníkům. Dokonce byla zorganizována dětská (!) křížová výprava. Skončila naprosto nemorálně - děti byly v Marseille prodány do otroctví muslimům.

5. Ve 13. století křesťanské panství na Blízkém východě zaniklo.

6. Důsledky křížových výprav - vzrůst papežské moci, rozvoj měst a dálkového obchodu; nové plodiny (mák, rýže, broskve, citrony, koření,rýže...); zdokonalení výroby - větrné mlýny, zavodňování, znalost hedvábí, bavlny, sametu ... ; příchod byzantské a arabské vzdělanosti do Evropy; postupné zvyšování kulturní úrovně (už jen třeba zaváděním spodního prádla a pravidelnou hygienou...).

7. Vznik rytířství jako nového vzoru šlechtického života - spravedlnost, ochrana slabých, statečnost, uhlazenost v chování. Dále vznik rytířských řádů - johanité, templáři, němečtí rytíři