Jdi na obsah Jdi na menu
 


Byzantská říše

7. 5. 2010

BYZANTSKÁ ŘÍŠE

-395 – 1453

-východní Středomoří

-vznikla z Východořímské říše(měla již základy ze starověku-Konstantinopol, období Císařství, nedošlo zde k úpadku)

-vznikla po skončení stěhování národů

-císař Justinián:vládl krutě, měl ženu Theodoru, ta na něj měla velký vliv, Justinián potlačil povstání-Níká=zvítězíš

-měl neomezenou moc:hlava církve+státu=Césaropapismus

-hlavním městem:Konstantinopol-Byzantion-Cařihrad

-říše se bránila nájezdům Arabů+Slovanů

-chrám Boží moudrosti=Hagia Sofia

-od 11.století říše slábla-nájezdy Turků

-v roce 1453 říše Turkům podlehla

        

        

- supervelmoc - má 3 znaky :

1.vyspělé hospodářství

2.vysoká vzdělanost

3.moderní armáda

- křesťanství, řečtina

- 6.stol. - císař Justinián – zákoník=Justiniánův kodex:

neomezená moc císaře =Césaropapismus

císař hlavou církve

- byzantský styl :

·stavby

·malby

·literatura