Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anglie ve středověku

 

Anglie
 
Anglosaské období (440 – 1066)
- prameny 731 Béda Ctihodný dílo Církevní dějiny anglického lidu
- základ společnosti rodinné vazby (wergild = poplatek, který zaplatil vrah příbuzným oběti)
- hlavní bohové bohové severské mytologie (Tíw, Woden, Thór) svatyně→ (lesy,kopce…)
- hideteoretická jednotka výměra půdy, kterou potřeboval svobodný rolník k obživě sebe a své rodiny
- křesťanství gramotnost možnost formulovat a revidovat kmenové zvyklosti tvorba zákoníků
 
Mercijská nadvláda
- Offa (757 – 796)
- první vládce v jehož listinách se objevuje označení ,,král Angličanů
- pojem bookland = (půda, k níž dávala právní nárok psaná listina)
- stavba opevněných tvrzí (burhs)
- rozvoj obchodu ražba mincí
- stavba měst a kostelů
- učenec Alcuin (vůdčí postava na dvoře Karla Velikého)
 
Vpád Vikingů
 
 
 
- přelom 8./9. století
- celoevropský fenomén (Norové a Dánové)
- viking = ,,pirát“
- příčina nájezdů → přelidnění, snaha nalézt obživu
- dvojí směr pohybu 1. severní Skotsko a Herbidy (Norové)
2. východní a jižní Anglie a francké země (Dánové)
- Alfréd Velikého (871 – 899)
- první projektant anglických měst
- psal knihy a překládal (Bedovy Církevní dějiny)
- na jeho dvoře sestavena Anglosaská kronika
 
- Knut (1016 – 1035)
 
- Eduard Vyznavač (1042 – 1066)
- kolem roku 1050 přestavba kostela ve Westminsteru produkt normanské kultury
 
Raný středověk (1066 – 1290)
- 1066 bitva u Hastingsu vítěVilém Dobyvatel (1066 – 1087)
 
 
- první léta Vilémovi vlády období nejistoty každoroční povstání proti Vilémovi
- 1066 přelomový rok nová královská dynastie, nová vládnoucí třída, nová kultura a nový jazyk
- okolo roku 1086 již neexistuje anglosaská šlechta nahrazena normanskou šlechtou
 
- Vilém II. (1087 – 1100)
 
- Jindřich I. (1100 – 1135)
 
- Štěpán z Blois (1135 – 1154)
 
- Jindřich II. (1154 – 1189)
- 1153 westminsterská mírová smlouva mezi Jindřichem II. a Štěpánem z Blois
- 1156 sňatek s Eleonorou Akvitánskou
- spor s Tomášem Becketem 1169 Becket se stává arcibiskupem
- otázka ,,provinilých duchovních“ duchovní, kteří se dopustili těžkých zločinů, unikají trestu, jelikož se dovolávají nároku na řízení před církevním soudem
- 1170 Tomáš Becket je zavražděn později kanonizován
- Jindřich zakladatel anglického obecného práva
- konec 12. století vznik profesionálních soudců
- král stanovoval nové zločiny (např. zločinné spiknutí bylo ,,vynalezeno“ v roce 1276)
- institut vyplácení oběči poskytnout rodině oběti náhradu (chudí × bohatí)
 
- Richard I. (1189 – 1199)
- účastnil se třetí křížové výpravy (1189 – 1192)
 
- Jan Bezzemek (1199 – 1216)
- ztrácí Maine, Normandii, Anjou, Touraine přízvisko Bezzemek
- 1214 bitva u Bouvines Jan poražen
- 1215 Magna charta libertatis
 
- Jindřich III. (1216 – 1272)
- 1259 pařížská mírová smlouva Jindřich ztrácí většinu svých držav ve Francii postupné dobývání Walesu
 
- Eduard I. (1272 – 1307)
- 1282 završeno dobývání Walesu vytvořeno nové knížectví (nejstarší syn princ z Walesu)
- snaha dobýt Skotsko boje mezi Skoty (Vilém Wallace) a Angličany
 
- Eduard II. (1307 – 1327)
 
Vláda
- králův dvůr středobod politického dění a vojenské organizace
- králův dvůr početně omezen z praktických důvodů (potíže se stravováním a dopravou)
- politické a hospodářské důvody pohyblivý dvůr
- rozvoj byrokracie
Hospodářství
- hospodářství agrární
- hlavní exportní komodity vlna a obilí
- hlavní odvětví soukenictví, stavebnictví, těžba a zpracování kovů, výroba soli, rybolov
- od roku 1086 do sklonku 13. století se počet obyvatel zdvojnásobil/ztrojnásobil počet obyvatel na konci 13. století se pohybuje mezi 5 – 7 miliony obyvatel
- 13. století došlo k rozšíření trojpolního systému
 
Pozdní středověk (1290 – 1485)
- od roku 1216 princip dědičné monarchie
- Eduard III. (1327 – 1377)
- 1337 vznesl nárok na francouzskou korunu příčina stoleté války
 
- Richard II. (1377 – 1399)
Bohatství, obyvatelstvo a sociální změny
- půda bohatství
- nejdůležitější průmyslové odvětví soukenictví
- těžba cínu vývoz na kontinent
- centra mezinárodního obchodu (Londýn, York, Coventry)
- 1348 morová epidemie snížení počtu obyvatel o třetinu
- 1381 rolnické povstání důvody hospodářské, politické, sociální a vojenské nesnáze Anglie 14. století
 
- Jindřich IV. (1399 – 1413)
- 1396 první ucelený překlad Bible do angličtiny
 
- Jindřich V. (1413 – 1422)
- 1415 bitva u Azincourtu Anglie vítězí nad Franciií
- 1420 smlouva z Troyes
 
- Jindřich VI. (1422 – 1461)
- 1453 bitva u Castillonu Anglie poražena a ztrácí své državy ve Francii (zůstává pouze Calais)
 
- Eduard IV. (1461 – 1470)
- dynastie Yorků
 
- Jindřich VI. (1470 – 1471)
- dynastie Lancasterů
 
- Eduard IV. (podruhé králem 1471 – 1483)
 
- Eduard V. (1483)
- dynastie Yorků
 
- Richard III. (1483 – 1485)
- dynastie Yorků
- válka růži mezi Lancasteri a Yorky v letech 1455 – 1485 skutečné boje se vedly pouze několik měsíců
- 1485 bitva u Bosworthu (umírá Richard III. a nastupuje Jindřich VII. Tudor)
- Jindřich VII. (1485 – 1509)