Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starověké Řecko - podrobněji (osídlení, kykladská kultura, krétská kultura, mínojská, heladská, mykénská)

Řecko:

-nejstarší osídlení: Thesálie (7.tis.př.K.)

-3.-2.tis.př.K.=doba bronzová

Thesálie

-rozdělení egejské oblasti:

1)KYKLADSKÉ OSTROVY

-kykladská kultura, nejrychlejší vývoj-raná doba bronzová

2)KRÉTA

-krétská kultura, mínojská kultura

3)OBLAST PEVNINSKÉHO ŘECKA

-heladská kultura, mykénská kultura

1)KYKLADY:

-mramorové sošky žen, mužů-hrají na píšťalu, harfu

-rozvoj obchodu s Egyptem

-mořeplavci

-výroba keramiky bez hrnčířského kruhu

-2000př.K.-přesun kultury na Krétu-Mínojská kultura

 

2)KRÉTA:

1)období 1.paláců(2000-1800)

2)období 2.paláců(1800-1500)

-palác= Knóssos-palácové hospodářství

Knóssos

-paláce=centrum výroby, obchodu, zemědělství, administrativy

-olivy, víno, obilí

-Knóssos objevil sir Arthur Evans a pojmenoval Mínojskou kulturu

 

-Mínos=nevíme, zda je to titul, nebo jméno

-Legenda o Minotaurovi:

Minotaurus

 

lineární písmo A

lineární písmo B

cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnotaurus

-písmo na Krétě:

-lineární písmo A -nerozluštěné

-lineární písmo B-rozluštěné-k zápnisu účetnictví

-na Krétě-mnohobožství

-nejvyšší bohyně=PANÍ LABYRINTU

-LABYRINTOS=PALÁC DVOJITÉ SEKERY

-každoroční oslavy-snaha přeskočit býka

-důvod zániku Mínojského období:

1)výbuch sopky Théra-tsunami+zemětřesení

2)příchod Achájů

-Théra=Atlantída-vyspělá civilizacem bájný příběh, zprávy o Atlantídě podává Platón ve spise Timaios

-Platón učil Aristotela

 

 Aristoteles

3)Pevninské Řecko:

-12.-8.st.

-přesun z Kréty do Řecka

-egejské oblasti=Týry a Mykény

 Mykénská kultura

 Agamemnonova maska

 

 

-Kyklopské zdivo(Kyklop=jednooký obr, potomek božstva)

 Kyklop

-šachtové hroby

-tkaní ze lnu

-obyvatelé=Achájové

-důvod zániku Pevninského Řecka= poč.13.st.př.K.=příchod tzv.MOŘSKÝCH NÁRODŮ-nastává Temný věk-zmíňka v eposu Homéra: Ilias a Oddysea

-o mořských národech nic blíže nevíme

oděv v Řecku:

muži:chitón

ženy:peplos

-stolování-specifické-jedli vleže, na levém boku...