Jdi na obsah Jdi na menu
 


Punské války a dobytí Makedonie

3. 5. 2010

Punské války a dobytí Makedonie

-celkem byly 3 punské války

-trvaly ve 3.-2.století před Kristem

-Punové versus Římané

-Město Kartágo, kde žili Kartáginci(Římané je nazývali ale Punové), leželo na severu Afriky

-vítěz by byl pánem středomořského prostoru

-1.válka

-264-241př.n.l.

-Římané získali Sicílii, Sardínii a Korsiku

-Řím tedy vyhrál

-2.válka

-218-201př.n.l.

-v čele punských vojsk stanul vojevůdce Hannibal

-roku 242 př.n.l.porazili Římané Kartágince v námořní bitvě u Aegatských ostrovů

-roku 202př.n.l.byl Hannibal poražen Římany u města Zama

-Římané získali Středomoří

Hannibal

-když přišel Hannibal před brány Říma, Římané vyhrkli:Nepřítel před branami!!!-báli se ho, ale stejně Řím vyhrál

-v 2.válce velel Kartágincům

-převedl slony přes Alpy

-byl velmi dobrý taktik, ale neměl tak dobré zbraně jako Řím= Haniball prohrál

-nechtěl se vzdát Římanům a raději spáchal sebevraždu

Archimédes=matematik, fyzik, inženýr, astronom

Archimédés byl zabit během druhé punské války římským vojskem pod vedením Marca Claudia Marcella při obraně svého rodného města. O jeho smrti se nám dochovala legenda, podle které odmítl po dobytí Syrakus následovat římského vojáka dříve, než dořeší matematický problém*. To vojáka rozzuřilo a Archiméda zabil. Římský řečník Cicero o tři století poté nalezl a popsal Archimédův hrob.

-*Jeho výrok:Neruš mé kruhy!

-Římané Kartágu uložili kruté podmínky:

1-odevzdat získané území

2-vydat válečné slony

3-vydat válečné lodě

4-Kartágo nesmělo do války bez svolení Říma

5-zaplatit pokutu

-Římané podle Kartáginců postavili i lodě, ale opatřili je tzv.havranem=otočný sklopný můstek se železným bodcem

-3.válka

-149-146př.n.l.

-Kartáginci porušili podmínky uložené po válce

-roku 146 Římané dobyli Kartágo a srovnali jej se zemí

-Kartágo bylo totálně vyčerpané a zničené, z Říma se stalo impérium