Jdi na obsah Jdi na menu
 


Císařství - Řím

4. 5. 2010

Císařství

-po smrti Caesara byl nastolen 2.triumvirát (vláda 3 mužů)

-nejdůležitějším představitelem tohoto triumvirátu byl Octavianus

-Octavianus dokonce získal titul Augustus=vznešený

 

-Tiberius

-vedl úspornou politiku(šetřil)

-byl udušen

-Caligula

-přezdívka Botička

-svého koně jmenoval senátorem

-byl blázen

-Claudius

-jeho ženy:Messalina a Agrippa

-byl jimi otráven

-Nero

-tyran

-měl učitele Seneku

-Traján

-za jeho vlády dosáhlo Římské impérium největšího rozmachu(rozlohou, ale byla vyspělá i kultura)

-Hadriján

-vybudoval obranný vál :Hadriánův vál=Limes Romanus

-v této době totiž začalo stěhování národů a Germáni byla vytlačováni právě směrem k Římu

-Marcus Aurelius

-byl velmi vzdělaný, filosof

-pronásledoval ale křesťany

-křesťanům se nežilo v této době dobře, museli se schovat v katakombách(podzemí…)

-Konstantin

-povolil křesťanství, děti měly také alespoň nějaká práva-vydal Edikt milánský-roku 313 n.l.!!

-hlavním městem učinil Konstantinopol