Jdi na obsah Jdi na menu
 


Caesar a Řím

3. 5. 2010

Caesar a Řím

Caesar

-Gaius Julius Caesar

-Římská republika se ocitá v krizi, protože Řím je velké impérium a je třeba vycvičit a použít mnoho vojáků na obranu, v Římě je velké množství otroků, jsou tedy častá povstání, jsou rozbroje mezi velkostatkáři a bezzemky

-v této době se vlády ujímá patricij Caesar

-Caesar vytvořil tzv. TRIUMVIRÁT

1.Pompeius-měl na starost Hispánii, dnešní Španělsko

2.Crassus-měl na starost východní provincie, zabit při rozšiřování území

3.Caesar-měl na starost Galii, dnešní Francii

 

-po Crassově smrti zbyl Pompeius a Caesar

-Pompeius se snaží stát samovládcem, Caesar byl tímto činem rozhořčen a vtrhl do Říma, když překročil řeku Rubikon
-při překročení řeky roku 49př.n.l. řekl:Kostky jsou vrženy

-Pompeius utekl z Říma(hlavu mu sťali v Egyptě, Ptolemaiovci)

-Caesar se ujal vlády

 

 

Caesarovi reformy a něco o něm

-provedl reformu kalendáře=Juliánský kalendář, poté kalendář Gregoriánský(podle papeže Řehoře, od 16.století)

-podporoval řemesla

-zval do Říma učence, umělce, lékaře

-byl významným vojevůdcem(provedl reformy v armádě)

-vojenský věk od 17-60 let

-základní jednotka římské armády=legie

-odznakem legie byl orel

-armáda se dělila na pěšáky a jezdce(těch bylo 300)

-pěšáci se dělili na lehkooděnce a těžkooděnce(celkem jich bylo 4200)

-Caesar rozšířil území

-získal Alexandrii a Egypt

-za podpory Caesara se stala Kleopatra VII.samovládkyní

-r.44př.n.l.byl Caesar zabit v senátu přítelem Brutem, jeho výrok:I ty, Brute?

 

Výroky Caesara

-Kostky jsou vrženy (49př.n.l.)

-Veni, vidi, vici=přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem

-I ty, Brute?