Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archaické období (Atény, Sparta) podrobněji

ARCHAICKÉ OBDOBÍ:

-8.-6.př.n.l.

-dynamický rozsah+rozvoj

-zakládání kolonií(kolonizace)

-proč lidé kolonizovali?

1)zisk nové zemědělské půdy

2)relativní přelidnění

3)celková nespokojenost se svou obcí

-polis=hospodářsky založená obec

-metropolis=rodná obec

-kolonii+rodnou obec spojuje náboženství, kultura, tradice, zvyky...-upevnění kultury Řeků-INDIVIDUALISMUS

-spisovatel Hésiodos-dílo Práce a dny-život rolníka, obyčejných lidí, dává rady, kritizuje, poučuje...

SPARTA:

=LAKEDAIMÓN

-poloha: Peloponés

-10.st.př.n.l.-příchod Dórů-podmanili si původní obyvatele Acháje-vytvořili si z nich Heilóty

-Heilóti=pracovali na poli, odevzdávali Dórům dávky,Heilóti nebyli svobodní...

-diferenciace společnosti:

1)privileg.vrstva (Dórové, aristokracie, svobodní...)

2)Heilóti-nebyli svobodní, nižší vrstva...

3)Perioikové=bydlící okolo, osobně svobodní, neměli práva, nepodíleli se na správě státu(bydleli okolo, ne v centru...)

-APELLA

=sněm privileg.vrstvy

-muži starší 30-ti let

-návrhy předkládá RADA TŘICETI

-RADA TŘICETI

=Gerontes

-30 členů

-2 králové+28 mužů starší 60-ti let

-bájný zakladatel státního zřízení ve Spartě= LYKURGOS

-Spartská výchova-od 7 do 30 let, tvrdá, přísná výchova, vojenské kroužky, výchova aristokratických Dórů, aby potlačili Heilóty

-zaměření na vojenství-fyzická stránka

-spartský voják-nikdy neutíká z boje

-HOPLITÉ=spartští těžkooděnci,zbraně:štít, meš, přilba, chrániče na kolena

-formace=FALANX

-Heilóti dávali Dórům jídlo

-A. Veliký zavedl taktiku pronásledování, ale Sparťani nikdy nepronásledovali

-KRYPTEIA=zvláštní služba Sparťanů-dohlížení nad Heilóty, v rámci voj.výcviku

-Heilóti nesmí mít zbraně, jsou pod kontrolou

-pol.7.st.př.K.=povstání Heilótů-opět potlačeno

-Sparta-nejprve se rozšiřovala, ale poté už ne-měli by mnoho nepřátel

-charakteristika Sparty=uzavřená společnost, všichni pracují pro obec, kulturní izolacionismus, bez významného umění...

ATÉNY:

-území=Attika

-výchova-fyzická i duševní stránka=kalokagathia

-vládl nejvyšší úředník=ARCHON (z aristokracie)

-archon volen na 1 rok

-celkem vládli 3 archoni:

1)archon-správa státu

2)polemarchos-nejvyšší velitel

3)archon basileus-kněžské záležitosti, náboženství

-3 archóni+6úředníků=ARCHONTÁT-rada, zasedávala pod Akropolí, řídila záležitosti obce

-DRAKÓN-sepsal zvykové právo, tvrdé tresty

 

-aristokracie vlastnila většinu půdy, zemědělci museli odevzdávat dávky, pokud neplatili-aristokracie prodala zemědělce i rodinu do otroctví- otroctví pro dluhy

-sociální nepokoje

-SOLÓN-594-593

-měl mimořádné pravomoci

-zrušil otroctví pro dluhy

-zavedl TIMOKRATICKOU ÚSTAVU

-rozdělil Atéňany na 4 skupiny dle majetku-1. a 2. skupina se může podílet na správě-pouze muži!

-ženy a otroci se nesmí podílet na správě státu

-546-PEISOSTRATOS

-tyranie, otroctví pro dluhy, není demokracie...

-podporuje ale kulturu, aby si udržel moc a pozici

-528-zemřel

-měl 2 syny, vedli jeho politiku, ale nebyli schopní...

-1.syn HIPPARCHOS- r. 514 zabit

-2.syn HIPPIAS- r. 510 vypuzen z Atén-konec tyranie

-r.508 př.K. -KLEISTHENÉS

-pokračuje v Solónových reformách

-rozdělil území Attiky na tzv. FÝLE (=správní jednotka)

-rada 500

-1 fýle= 50 zástupců

-ostrakismus=střepinový soud