Jdi na obsah Jdi na menu
 


PVH - přehled

 

 
POMOCNÉ VĚDY
 HISTORICKÉ
 
 
Pomocné vědy historické (PVH) jsou souborem speciálních
vědních disciplín, jež slouží ke zkoumání a kritickému
hodnocení pramenů historických věd. Využívají nejnovější poznatky mnoha oborů, zejména z okruhu přírodních věd. Slouží k určení míry autentičnosti pramene a hodnoty obsažené informace. Tradičně se uvádí 10 pomocných věd historických:
 
-Mezi pomocné vědy historické se nověji řadí i některé další, spíše přírodovědné, disciplíny:
 
     Paleontologie (řecky: παλαιός palaios stáří) je věda o životě v minulých geologických obdobích. Jejím účelem je studie vývoje života na Zemi, pravěkých rostlin a živočichů na základě fosilních záznamů, které se dochovaly v horninách, ale například také v černém uhlí, jako zkameněliny.
 
 
·        Historická geografie 
     Historická geografie je vědní disciplína, studující proměny geografického prostoru v čase. Je to interdisciplinární věda, stojící mezi geografií a historií. Historická geografie zkoumá územní celky a historické cesty mezi nimi, jako je např. jantarová stezka nebo norimberská cesta.