Jdi na obsah Jdi na menu
 


Království

-v čele Říma stáli etruští králové(vždy vládl jeden), poslední byl krutý, proto nebyl oblíben, a tak ho Římané sesadili a vyhnali-končí období Království

Republika

-510 - 27 př.n.l.
-obyvatelé(svobodní)si volili úředníky

-DVA KONZULY(v době míru,voleni na 1 rok)

-SENÁT(300členný poradní sbor)

-DIKTÁTOR(ve válce, volen na 0,5 roku)

-konzulové=soudci, správci, vojevůdci

- svobodní obyvatelé:
  1. patricijové - plnoprávní (vlastnili půdu,nemuseli do války)
  2. plebejové - neplnoprávní (neměli půdu, přistěhovalci, platili daně, museli do armády)

-mezi Patricii a Plebeji docházelo často ke sporům

-Patricijové měli většinu hlasů  v senátu a  Plebejové ne

-Plebejové nakonec získali v senátu právo veta=zakazuji a jejich slovo bylo v senátu tedy už také důležité

-zástupcům v senátu Plebejů se říkalo Tribuny lidu

-Tribuny lidu voleni na 1 rok

-zákony 12-ti desek

-Otroci

-nebyli svobodnými obyvateli Říma

-nosili jednotný prostý oděv

-na krku měli kruh a na něm bylo napsáno:jsem zběh

-jak se můžu stát otrokem?

1-kvůli dluhům

2-pokud jsem válečný zajatec

-byly pořádány trhy s otroky