Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ženy Jindřicha VIII.

 JINDŘICH VIII. A JEHO ŽENY


• Jindřich VIII. (1491-1547) – syn Jindřicha VII. Tudora a Alžběty z Yorku, měl staršího bratra Artura, proto byl původně předurčen k církevní dráze. Jindřich VIII. de facto zdědil manželku svého staršího mrtvého bratra Kateřinu Aragonskou. Tímto sňatkem byly zpečetěny celkem poklidné vztahy mezi Anglií a Španělskem. Jindřich skládal básně, hudební skladby, sportoval. Rád však holdoval hazardu – hrál v kostky a karty. Kromě svých 6 manželek, právě kvůli žádosti, které papež nevyhověl, se rozešel s církví a založil svou anglikánskou církev, měl nespočet nemanželských pletek. Jistě můžeme uvést vztahy s Marií Boleynovou a Bessie Blountovou.

Jindřich VIII.


• Kateřina Aragonská (1485-1536) – dcera španělského (katolického) krále Ferdinanda II. Aragonského a Isabely I. Kastilské. V roce 1501 se, ve svých 15 letech, provdala za Tudorovce Artura. Již ale po 4 měsících manželství Artur zemřel a Kateřina se stala vdovou. Jindřich si Kateřinu vzít za manželku chtěl, jen papež Julius II. musel udělit páru dispens (výjimku), poněvadž Kateřina byla již jednou provdána. Ale protože uvedla, že předchozí manželství zůstalo nenaplněno, Julius se sňatkem souhlasil. Svatba se konala roku 1509. Kateřina byla v zemi oblíbená, avšak život neměla lehký, první dítě porodila mrtvé, syn Jindřich zemřel, když mu nebyly ani dva měsíce. Ani další snahy o zdravého potomka, nejlépe syna, nebyly úspěšné. Kateřina porodila r. 1516 dceru Marii, později známou jako Marii I. (Marie Krvavá). O dva roky později Kateřina znovu potratila. Manželství Jindřicha a Kateřiny bylo téměř 20 let šťastné (nehledě na královy nepodstatné nevěry a oficiální milenky), ale když bylo skoro jisté, že se od Kateřiny mužského dědice nedočká, začal se Jindřich poohlížet jinde. Papež ani císař Karel V. s rozvodem nesouhlasili, tak se Jindřich r. 1533 oženil tajně – s Annou Boleynovou, která brzy porodila dceru Alžbětu. Dcera Jindřicha a Kateřiny Marie se tak stala nemanželskou, ačkoliv Kateřiny až do své smrti bojovala o případný nástup na trůn své dcery Marie.

Kateřina Aragonská


• Anna Boleynová (1501?-1536) – druhá manželka Jindřicha VIII., dvorní dáma, jemuž dala dceru Alžbětu, za jejíž vlády hovoříme o tzv. zlatém věku. Anna byla dcerou uznávaného diplomata Thomase Boleyna a Alžběty Howardové. Anna byla vychovávána na francouzském dvoře, hýřila půvabem a elegancí, ačkoliv se její rodiče v jejím útlém věku domnívali, že jí budou muset obětovat pro církevní kariéru, Anna zpočátku totiž vůbec krásnou neoplývala, na krku měla velké znaménko a na ruce zakrnělý 6. prst, což bylo vnímáno jako ďáblovo znamení. Jindřich prožil vztah i s Anninou sestrou Marií, ale nakonec to byla právě mladší Anna, jež Jindřicha okouzlila. Anna se odmítla stát pouhou další milenkou, byť oficiální, Jindřicha a ten pochopil, že Annino srdce si bude muset získat sňatkem. Jindřich totiž Annu velice miloval a očekával, že s ní zplodí mužského potomka, dědice trůnu. Sňatek Anny a Jindřicha se uskutečnil r. 1533, Anna již byla v jiném stavu. V této době se také Jindřich rozešel s římskokatolickou církví a založil vlastní, anglikánskou církev. Ještě téhož roku 1533 se Anně narodila dcera Alžběta, Jindřich jen stěží mohl skrývat zklamání a začal své štěstí hledat v náručí jiných dam. Hysterické Anny měl dost. Uchvátila jej Jana Seymourová, dvorní dáma, s níž se zasnoubil. Aby se Jindřich zbavil Anny, byla obviněna z velezrady a cizoložnictví (vykonstruované důkazy) a roku 1536 popravena. Anna nebyla u dvora nikdy tak oblíbená jako Kateřina Aragonská, byla nazývaná jako „šestiprstá čarodějnice“…


Anna Boleynová


• Jana Seymourová (1507?-1537) – třetí manželka Jindřicha VIII., matka Eduarda VI. Jana byla na rozdíl od Anny plachá a konzervativní, navíc i katolička a proto se snažila usmířit Jindřicha s katolickou církví. Roku 1537 porodila Jindřichovi syna Eduarda (VI.), avšak ona sama 12 dní po porodu zemřela. Jindřich si přál být pohřben právě po jejím boku. Janu prý miloval, ale protože měl jen 1 syna, rozhodl se, že se raději poohlédne po nové nevěstě.

Jana Seymourová


• Anna Klevská (1515-1557) – čtvrtá manželka Jindřicha VIII., německá princezna. Šlo především o politický sňatek. Anna se Jindřichovi nelíbila (měla jizvy po neštovicích), neuměla hovořit anglicky, celkově ho nepřitahovala. Svatba se uskutečnila roku 1540, avšak již po několika měsících nabídl Jindřich Anně rozvod. Na rozvod Anna nakonec přistoupila, protože si uvědomovala riziko v případě odmítnutí. Jindřich Anně posílal pravidelně finanční obnos, poskytl jí služebnictvo a paláce.

Anna Klevská


• Kateřina Howardová (1520?-1542) – pátá manželka Jindřicha VIII., dvorní dáma Anny Klevské, sestřenice Anny Boleynové. Svatba se konala roku 1540, ač Kateřinino srdce patřilo jinému. Kateřina byla obviněna z cizoložnictví a r. 1542 popravena – stejně jako její sestřenice Anna Boleynová…

Kateřina Howardová


• Kateřina Parrová (1512-1548) – šestá manželka Jindřicha VIII., jejich svatba se konala roku 1543. Kateřina se stala spíše Jindřichovou oddanou pečovatelkou než milenkou. Když Jindřich roku 1547 zemřel, provdala se, z lásky, za Thomase Seymoura.

Kateřina Parrová