Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třicetiletá válka (příčiny, počátek, defenestrace, poprava, důsledky, bilance u nás, osobnosti)

 

 
TŘICETILETÁ VÁLKA
(PŘÍČINA,POČÁTEK,DEFENESTRACE,POPRAVA,DŮSLEDKY,BILANCE U NÁS, OSOBNOSTI)
RUDOLF II.
1583-PŘESÍDLIL DO PRAHY
1609-MAJESTÁT NA NÁBOŽENSKOU SVOBODU
1611-VLÁDU PŘENECHAL MATYÁŠOVI
1612-RUDOLF UMÍRÁ
MATYÁŠ
1611-1619-DOBA VLÁDY
-PŘENESL SÍDLO OPĚT DO VÍDNĚ
-NESVOLÁVAL ZEMSKÝ SNĚM-NEMOHL VYBÍRAT DANĚ
1615-SVOLAL GENERÁLNÍ ZEMSKÝ SNĚM
         -POVOLEN VÝBĚR DANÍ NA 5 LET DOPŘEDU
1615
-ČJ-JEDINÝ POVOLENÝ JAZYK PŘI SNĚMECH
 -KAŽDÝ ŠLECHTIC MUSEL UMĚT ČJ, ABY DOSTAL INKOLÁT=PRÁVO OBYVATELSKÉ-POZDĚJI SE TYTO PODMÍNKY NEDODRŽOVALY
-ZA MATYÁŠE SE ŘEŠILA OTÁZKA NÁSTUPNICTVÍ:
1617-PŘIJAT FERDINAND ŠTÝRSKÝ ZA BUDOUCÍHO KRÁLE
-PORUŠOVÁNÍ MAJESTÁTU
-PORUŠOVÁNÍ NÁBOŽENSKÉ SVOBODY
-ZAVŘENÍ PROTESTANTSKÉHO KOSTELA V BROUMOVĚ, V HROBECH BYL DOKONCE ZBOŘEN-ŠPATNÉ PRO NEKATOLÍKY
BŘEZEN 1618-STÍŽNÝ LIST-NAPSALY STAVY MATYÁŠOVI DO VÍDNĚ, CHTĚLY NÁPRAVU+SVOLAT ZEMSKÝ SNĚM(MOHL HO SVOLAT JEN PANOVNÍK)
21.3.1618-TĚŽKÉ PSANÍ-NAPSAL MATYÁŠ, IGNOROVAL S.LIST, ZAKÁZAL SVOLÁVÁNÍ STAVŮ, PŘI PORUŠENÍ NAŘÍZENÍ HROZILY TRESTY
21.5.1618-TAJNÝ SJEZD STAVŮ V KAROLINU
22.5.1618-TAJNÁ SCHŮZKA RADIKÁLŮ V DOMĚ SMIŘICKÝCH, TAJNÝ PLÁN O VRAŽDĚ MÍSTODRŽÍCÍCH
-RADIKÁLOVÉ: THURN, SMIŘICKÝ, VCHYNSKÝ
THURN
23.5.1618-THURN MĚL PROJEV PROTI NEKATOLÍKŮM A MÍSTODRŽÍCÍM-VYDALI SE NA HRAD, TAM DOŠLO K 3.(2.) DEFENESTRACI
VYHOZENÍ: JAROSLAV BOŘITA Z MARTINIC, VILÉM SLAVATA, PÍSAŘ FILIP FABRICIUS
JAROSLAV BOŘITA Z MARTINIC
VILÉM SLAVATA
 
DEFENESTRACE
 
-SLAVATA-NEJVÍCE ZRANĚNÝ-UHODIL SE O OKENNÍ RÁM

-PÁD Z LUDVÍKOVA KŘÍDLA, POD OKNA TZV. ZELENÉ KANCELÁŘE (NĚKDE UVÁDĚNO ZELENÉHO POKOJE) - NA VÝCHODNÍ STRANĚ HRADU

 LUDVÍKOVO KŘÍDLO (z wikipedie)

PAMÁTNÍK NA DEFENESTRACI, ZAHRADA NA VALECH

 
 -VŠICHNI UTEKLI(I ZRANĚNÍ), RADIKÁLOVÉ PO NICH JEŠTĚ STŘÍLELI
-PROČ NEZEMŘELI PO VYHOZENÍ?
1)ODPADKY+LISTÍ
2)SVAH ZTLUMIL NÁRAZ
3)PANNA MARIE JE ZACHRÁNILA-NÁBOŽ. TEORIE
!POČÁTEK VÁLKY!
24.5.1618-SJEZD RADIÁLŮ+SNĚM SVRHL KRÁLOVSKOU MOC A ZVOLIL ZEMSKOU VLÁDU 30 DIREKTORŮ
-MYTYÁŠ-NEJPRVE CHTĚL KOMPROMIS, NE BOJ
1619-SMRT MATYÁŠE, NÁSTUP FERDINANDA II.(ŠTÝRSKÉHO)
FERDINAND II.
-ŠTÝRSKÝ CHTĚL BOJ, KONFRONTAČNÍ POLITIKA
8.11.1620-BITVA NA BÍLÉ HOŘE
STAVY X CÍSAŘSKÉ VOJSKO
BITVA TRVALA NECELÉ 2 HODINY
STAVY:ŠPATNÉ VELENÍ, ŠPATNÁ MORÁLKA
CÍS.VOJSKO:VĚTŠÍ ELÁN, NASAZENÍ
-PLUK MORAVANŮ (ZA STAVY) BOJOVAL JAKO JEDNINÝ DO POSLEDNÍHO MUŽE
 
DŮSLEDKY PRO REBELY A NEPŘÍZNIVCE CÍSAŘE:
1)21.6.1621-POPRAVA 27 PÁNŮ NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ
POPRAVA
-KAT: JAN MYDLÁŘ
-POPRAVENI:
3 PÁNI( JÁCHYM ONDŘEJ ŠLIK, KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZRUŽIC, VÁCLAV BUDOVEC Z BUDOVA), 7 RYTÍŘŮ, 13 MĚŠŤANŮ
-MORAVANI-ŽÁDNÁ POPRAVA-PŘÍMLUVA KARLA ST. ZE ŽEROTÍNA, FR.Z DITRICHŠTEJNA - ZMÍRNĚNY TRESTY
FRANTIŠEK Z DITRICHŠTEJNA
 
2)KONFISKACE MAJETKU
1622-GENERÁLNÍ PARDON-ZARUČUJE ŽIVOT REBELŮM, POKUD ODEVZDAJÍ MAJETEK-OBOHACENÍ CIZÍ ŠLECHTY, ZBOHATLÍCI: ALBRECHT Z VALDŠTEJNA, KAREL Z LICHTENŠTEJNA, JEZUITÉ
3)ZNEHODNOCENÍ ČESKÉ MINCE, INFLACE
1623-STÁTNÍ BANKROT=KALADA, HODNOTA KLESLA O JEDNU TŘETINU, CENY VZROSTLY DESETKRÁT
4)REKATOLIZACE, PROTIREFORMACE
1621-Z PRAŽSKÝCH UNIVERZIT MUSÍ ODEJÍT NEKATOLÍCI
1622-UNIVERZITY V RUKOU JEZUITŮ
1622-EVANGELIČTÍ KNĚŽÍ MUSÍ OPUSTIT NAŠI ZEM
1622-FR. Z DITRICHŠTEJNA VYHNAL NOVOKŘTĚNCE=HABANY Z MORAVY
1624-CÍSAŘSKÝ PATENT-JEN KATOLICKÁ KONFESE
1624-NEKATOLÍCI MUSÍ OPUSTIT KRÁLOVSKÁ MĚSTA
31.7.1627-KDO NENÍ KATOLÍK(ŠLECHTICI), MUSÍ OPUSTIT ZEMI-NEBO KONVERTOVAT=PŘESTOUPIT NA KATOLICTVÍ-EXIL OBYVATEL DO CIZINY
-MĚSTA, KAM ODCHÁZELI: ANNABERG, DRÁŽĎANY, PIRNA, MÍŠEŇ, LEŠNO
5)OBNOVENÉ ZŘÍZENÍ ZEMSKÉ
-ÚSTAVA
-PRO ČECHY:1627
-PRO MORAVU:1628
BODY, KTERÉ ZŘÍZENÍ OBSAHOVALO:
-DĚDIČNOST ČESKÉHO TRŮNU PRO HABSBURKY
-PANOVNÍK ROZHODOVAL O UDĚLENÍ INKOLÁTU
-NJ=ČJ
-JEN KATOLICKÁ KONFESE
 
 
-ÚŘEDNÍCI ODPOVĚDNI PANOVNÍKOVI
-ÚŘEDNÍCI-NA 5 LET
-TOLEROVÁN I JUDAISMUS, ŽIDÉ=KRÁLOVSKÝ REGÁL, MAJETEK PANOVNÍKA
-ŽIDÉ NESMĚLI:
-STUDOVAT
-VLASTNIT POZEMKY
-VYKONÁVAT ŘEESLO
-ŽIDÉ MUSELI:
-ŽÍT V GHETTECH
-NOSIT DAVIDOVU HVĚZDU
-VESTFÁLSKÝ MÍR
-1648
-PODEPSÁN VE VESTFÁLSKÝCH MĚSTECH:
MÜNSTER (JEDNÁNO S FRANCIÍ) A OSNABRÜCK (JEDNÁNO SE ŠVÉDSKEM)
 
BILANCE VÁLKY U NÁS:
1)ZTRÁTA ÚZEMÍ
1635-OBOJÍ LUŽICI MÁ SASKO
2)OHROMNÉ POPULAČNÍ ZTRÁTY
-VĚTŠÍ NEŽ ZA 2.SV.VÁLKY
-OD 25% DO 80% ZTRÁT OBYVATEL
-NÁSILÍ, VRAŽDY, PODVÝŽIVA, NEMOCI, VÁLKA, EPIDEMIE…
3)EXIL
1620-1650- ODEŠLA ELITA NÁRODA, KOLEM 150 000
-PODDANÍ NEMOHLI ODEJÍT
4)PŘÍCHOD CIZÍ ŠLECHTY
-PODPORA HABSBURKŮ
-ZTRÁTA MAJETKU ČESKÝCH OBČANŮ
-RODY: GALASSOVÉ, PICCOLOMINI, EGGENBERGOVÉ
 
DŮSLEDKY PRO VENKOV:
1)UTUŽENÍ NEVOLNICTVÍ-2.NEVOLNICTVÍ
2)ZVÝŠENÍ ROBOTNÍCH POVINNOSTÍ-OHROMNÝ POKLES NEVOLNÍKŮ, MÉNĚ PODDANÝCH-VÍCE POVINNOSTÍ NA 1 ČLOVĚKA
KULTURNÍ VÝVOJ, OSOBNOSTI:
1)JAN ÁMOS KOMENSKÝ(1592-1670)
*V NIVNICI NA MORAVĚ
-STOUPENEC JEDNOTY BRATRSKÉ
-OBECNÁ ŠKOLA-UHERSKÝ BROD
-STŘEDNÍ ŠKOLA-PŘEROV
1604-STAL SE SIROTKEM
-VESTRÁŽNICI HO VYCHOVÁVALA TETA ZUZANA
-1611-1613-VŠ V HERBORNU+HEIDELBERGU
-VRÁTIL SE DO PŘEROVA, STAL SE SPRÁVCEM ŠKOLY, UČIL
-EMIGROVAL DO LEŠNA(POLSKO), PUTOVAL I DO ANGLIE
-ZEMŘEL V NIZOZEMSKU, POCHOVÁN V NAARDENU
-MĚL NABÍDKU NA PŮSOBENÍ I V HARWARDU
-DÍLO:ORBIS PICTUS=SVĚT V OBRAZECH
            DIDAKTIKA MAGNA=VELKÁ DIDAKTIKA
            LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
-MOTTO: “ŠKOLA HROU”
2)VÁCLAV HOLLAR(1606-1677)
-GRAFIK
3)KAREL ŠKRÉTA(1610-1674)
-MALÍŘ
-UTRACHISTA
-ODEŠEL DO EXILU
-ŠEL NA UMĚLECKÝ VANDR: JANOV, BENÁTKY
-1638-ZPĚT V PRAZE, KONVERTOVAL KE KATOLICTVÍ
-ZALOŽIL SI SVOU DÍLNU. ZÍSKAL I MAJETEK
-DOŽIL V ČESKÝCH ZEMÍCH
4)BOHUSLAV BALBÍN(1621-1688)
-HISTORIK, SPISOVATEL
-DÍLO:
-OBRANA JAZYKA SLOVANSKÉHO, ZVLÁŠTĚ ČESKÉHO
-VÝTAH Z  ČESKÝCH DĚJIN
5)PAVEL STRÁNSKÝ(1583-1657)
-HISTORIK
-DÍLO:RESPUBLICA BOJEMA=O STÁTĚ ČESKÉM
6)BEDŘICH BRIDEL
7)PAVEL SKÁLA ZE ZHOŘE
-DÍLO: HISTORIE CÍRKVENÍ