Jdi na obsah Jdi na menu
 


Světové baroko

9. 9. 2011

 

SVĚTOVÉ BAROKO
(můj dokonalý:) zdroj=elektronická učebnice literatury Radka Sárköziho)
OBECNĚ:
-BAROKO SE NEJPRVE PROSADILO V ITÁLII A KATOLICKÝCH ZEMÍCH
-ARCHITEKTI:
1) FRANCESCO BORROMINI
2) GIAN LORENZO BERNINI (KOLONÁDA SVATOPETRSKÉHO CHRÁMU VE VATIKÁNU)
-MALÍŘI:
1) CARAVAGGIO (ITAL)
2) GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO (ITAL)
3) MURILLO (ŠPANĚL)
4) RUBENS (HOLANĎAN)
5) REMBRANDT VAN RIJN (HOLANĎAN)
-LITERÁTI:
1) TASSO
-ITALSKÝ BÁSNÍK
-EPOS: OSVOBOZENÝ JERUZALÉM
-PASTORÁL: AMINTA
-BYL BOHABOJNÝ
-MĚL PSYCHICKOU CHOROBU, IZOLOVAL SE
OSVOBOZENÝ JERUZALÉM:
OBLÉHÁNÍ JERUZALÉMA KŘIŽÁKY, KTERÉ VEDE STATEČNÝ GOFFREDO, KŘESŤANÉ MUSÍ BOJOVAT S MUSLIMY, A ĎÁBLOVÝMI SLUHY (MÁG ISMEN, KOUZELNICE ARMIDA), KTEŘÍ UVĚZNÍ RINALDA. RYTÍŘ TANKRÉD SE ZAMILUJE DO POHANKY KLORINDY, ALE POTÉ JE EPOS TRAGICKÝ. NAKONEC JE JERUZALÉM SLAVNĚ DOBYT.
2) TEREZA Z ÁVILY (V 17. STOLETÍ SVATOŘEČENA)
- ŠPANĚLSKÁ SPISOVATELKA, HLUBOCE VĚŘÍCÍ
-PSALA MYSTICKÉ BÁSNĚ
-ZALOŽILA ŘÁD BOSÝCH KARMELITÁNŮ A KLÁŠTERY
-SPISY: CESTA K DOKONALOSTI, PŘÍBYTKY…
3) JAN Z KŘÍŽE
- ŠPANĚLSKÝ SPISOVATEL
- ČLEN BOSÝCH KARMELITÁNŮ
- MYSTICKÉ BÁSNĚ: TEMNÁ NOC DUŠE, PLAMEN LÁSKY ŽIVÝ
-V 18. STOLETÍ PROHLÁŠEN ZA SVATÉHO
4) Luis de Góngora y Argote
-ŠPANĚL
-DÍLO: SAMOTY, BÁJE O ÁKIDU A GALATEII
-JEHO DÍLO ZABAVILA INKVIZICE
-GÓNGORISMUS: PROUD ŠPANĚLSKÉ POEZIE
SAMOTY:
JSOU NEDOKONČENÉ, ODKAZUJÍ NA ANTICKOU MYTOLOGII, NEJSOU MOC SROZUMITELNÉ, POPISUJÍ OSUDY MLADÍKA, KTERÝ CESTUJE PO KRAJÍCH A JE POHÁNĚN MILOSTNOU TOUHOU
5) Pedro Calderón della Barca
-ŠPANĚLSKÝ DVORNÍ BÁSNÍK
-NAPSAL CCA 200 HER RŮZNÁCH ŽÁNRŮ
-DÍLO: ŽIVOT JE SEN, VELKÉ DIVADLO SVĚTA…
ŽIVOT JE SEN:
Hlavním hrdinou Calderónova dramatu Život je sen je princ Segismundo, který strávil celý život v žaláři. Jeho otec, polský král Basilio, tak chce předejít věštbě, podle níž by vládl příliš krutě. Protože už je starý, rozhodne se syna vyzkoušet, zda by si počínal pokorně nebo jako tyran. Nechá ho ve spánku přenést na zámek a řekne mu pravdu. Segismundo se rozzuří, a proto je (opět ve spánku) přenesen zpátky. Ve vězení se konečně změní. Když ho osvobodí vzbouřené vojsko, nepomstí se otci, ale prosí ho za odpuštění.
6) JOHN DONNE
- ANGLICKÝ SPISOVATEL
-PŮVODNĚ KATOLÍK, POTÉ ANGLIKÁN
-VYUČOVAL TEOLOGII
-KÁZAL V KATEDRÁLE SV. PAVLA
-VĚTŠINA JEHO BÁSNÍ VYŠLA AŽ POSMRTNĚ
-DÍLO: SATIRY A ELEGIE, PÍSNĚ A SONETY, SVATÉ SONETY…
 
7) JOHN MILTON
-ANGLIČAN, PURITÁN
-PODPOROVAL ANGLICKOU REVOLUCI
-PO PÁDU REPUBLIKY BYL KRÁTCE VĚZNĚN A JEHO SPISY PÁLENY
-NA KONCI ŽIVOTA NAPSAL EPOSY ZTRACENÝ RÁJ A RÁJ ZNOVU DOBYTÝ
ZTRACENÝ RÁJ:
Miltonovo rozsáhlé alegorické dílo Ztracený ráj popisuje Satanovu vzpouru proti Bohu, prvotní hřích a dějiny světa od jeho stvoření až do Miltonovy současnosti. Satan po svém pádu vybuduje město Pandémonii, svede Adama a Evu ke hříchu a sám se proměňuje v hada. Zemi ovládnou jeho potomci – Smrt a Hřích.
8) Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen
-NĚMEC, PROŽIL HRŮZY TŘICETILETÉ VÁLKY
-KONVERTOVAL KE KATOLICTVÍ
-OTEVŘEL SI HOSTINEC A ZAČAL SE PSANÍM KNIH
-PUBLIKOVAL POD PSEUDONYMY
-DÍLO: TRILOGIE ROMÁNŮ: DOBRODRUŽNÝ SIMPLICIUS SIMPLICISSIMUS, DIVOUS SKOČDOPOLE, POBĚHLICE KURÁŽ
-SIMPLICIUS SIMPLICISSIMUS=PROSŤÁČEK NEJPROSTŠÍ - NAKONEC SE STÁVÁ POUSTEVNÍKEM
9) ANDREAS GRYPHIUS
- NĚMECKÝ BÁSNÍK A DRAMATIK
-PROTESTANT
-PROSLUL SVÝMI SONETY
-VYSTIHUJE POCITY MARNOSTI , ČASTO SE OBJEVUJE MOTIV SMRTI