Jdi na obsah Jdi na menu
 


Španělsko v 16.století (zlatý věk, Karel V., války s Francií, Nizozemskem, Anglií, Náboženské války, Jindřich IV.)

 

ŠPANĚLSKO V 16.STOLETÍ
-Karel I. španělský král - 1517 (Karel V. císař Svaté říše římské 1519, korunovace r.1530 v Boloni)
-Filip II. -1556-1598-jen španělský král
-Filip III.-1598-1621-jen španělský král
 
Karel V.
Filip II.
Filip III.
Zlatý věk:
-16.století ve Španělsku
-hospodářský rozkvět(nejlepší za Karla V.)
-demografický růst
 
Karel V.
- * v Burgundsku
-Španělsko ohromné rozlohy :Španělsko,  Svatá říše římská, Belgie, Sicílie, Neapole, Sardínie, Nový Svět, Španělské Rakousko …
-podpora Erasmismu (podle Erasma Rotterdamského-filozof, Chvála bláznovství, chtěl vytvoři nadkonfesní víru, hledal společné body, neúspěch) 
-koncept Karla V.- vytvořit nadnárodnostní říši(vzor= Karel Veliký)
-nejprve vládne v Burgundsku
-1520-1521- povstání KOMUNERŮ(stavy)
-odpor proti absolutismu
-požadavek větší samosprávy
-odpor proti daním
-chtějí, aby král sídlil blíže(ve Španělsku)
 
 
-Karel V. posílá tedy do Španělska syna Filipa II.
                             
zahraniční politika Španělska:
1)vojenský střet s Francií v Itálii- Karel I.
2)boj s nizozemskými povstalci- Filip II.
3)boj s Anglií na moři- Filip II.
4)náboženské války-Karel V.
5)boje s Turky – Středozemí – Karel I.
VÁLKY S FRANCIÍ:
-o Milánsko-touha po bohatství, strategie, ideje…
-od r. 1515- Milánsko v rukou Francie
-od r. 1521- začínají boje: František I. X Karel V.
-1525- bitva u Pávie – František poražen, uvězněn, podepsal mír, utekl, poté prohlásil, že je mír neplatný-znovu boje
-1526- Madridský mír
-1529-bitva u Cambrai
-1559-mír Cateau Cambresis-definitivní mír
-1558- Karel V. zemřel
-Španělsko získalo Milánsko, Sicílii, Neapolsko, Sardínii
-Francie- 3 biskupství: Verdun, Méty, Toul
František I.
 
 
BOJ S NIZOZEMSKÝMI POVSTALCI:
 Nizozemsko -17 provincií, každá má své zřízení
-ústřední správa= Brusel-generální místodržící
-spor s Habsburky:
1)kvůli politice absolutismu
2)kvůli ekonomice-daně
3)kvůli zákazu obchodu s Anglií
4)kvůli náboženství-katolictví X kalvinismus
 
-1566- Obrazoborecké hnutí- Filip II.- vyslal armádu , velel jí vévoda z Alby=generální místodržící v Nizozemí (1567-1573)-tvrdá opatření:
1)zvýšil daně
2) popravil představitele odporu proti katolictví a Habsburkům
-popraveni: hrabě Egmont, admirál Hoorn
-opoziční hnutí proti Habsburkům = GÉZOVÉ
-Gézové-lesní+mořští
 NIZOZEMSKO (rozdělení)
 - NA SEVERU: Utrechtská unie- kalvinisté-provincie Zéland, Holand, Frisko-samospráva
-NA JIHU: Arraská unie-katolíci-podpora Habsburků
-1609- dvanáctileté příměří-sever, vypršelo ve 30-ti leté války
-1648-nezávislost Nizozemska
-1830- Belgie
vévoda z Alby
hrabě Egmont 
BOJ S ANGLIÍ:
-Filip II.
-Anglie přepadávala španělské lodě se zlatem z Nového Světa
-pirát: Francis Drake+ Walter Raleigh
-1577- zahájení války Anglie X Španělsko
-1588- Filip II.- největší loďstvo – cca 160 korábů-útok na Anglii
-Anglie neměla pozemní vojsko
-Anglie silná na moři
-Anglie zvítězila- zkušenosti, pohyblivé lodě, bouře…
-námořní loďstvo = ARMÁDA- poprvé užito
-1580-Filip II. připojil i území Portugalska
-1640- Portugalsko opět nezávislé
-mír mezi Anglií a Španělskem : 1604
-Filip II.-úpadek hospodářství, cenová revoluce, růst cen, znehodnocení peněz
-Filip III.- 1609-vyhnal MORISKY –muslimové, žili na Pyrenejském poloostrově, odešlo jich kolem 400 000-demografický pokles, hospodářská ztráta
 
 
 
UMĚNÍ A KULTURA VE ŠPANĚLSKO:
-ARCHITEKTURA: EL ESCORIAL
-MALÍŘSTVÍ: EL GRECO-ŽIL V TOLEDU, BYL TO ŘEK
-LITERATURA: CERVANTES, VEGA
 
 
El escorial
El Greco
Cervantes
Lope de Vega
 
NÁBOŽENSKÉ VÁLKY VE FRANCII:
-příznivci Kalvína-ve Francii přibývají
-1559-1591-cca 120 misionářů-kalvinistů
-zpočátku ale nebyl Kalvín uznáván
-Teologická fakulta v Sorboně-hranice mezi kacířstvím a pravověřím
-1528-koncil v Sens- seznam toho, co má správný katolík, křesťan vykonávat
-snaha obnovit katolictví
-katolíci X Hugenoti (kalvinisté ve Francii)
-1515-1547- František I. soupeří s Karlem I. o císařskou korunu
-hlavní nepřítel Francie už není Anglie, ale Habsburkové
- 1558- Anglie odevzdává Francii Calais
-Kateřina Medicejská + Jindřich II.(syn Františka I.) se berou-mají spolu: Františka II., Karla XI., Jindřicha III.  + podpora rodu de Guise  = podporují katolictví
-protestanti : Jindřich Navarrský+ Gaspard de Coligny
-snaha usmířit oba soupeře: sňatek dcery Kateřiny Medicejské- princezny Margot(katolička) a Jindřicha Navarrského(protestant)
-ALE : 24.8.1572= BARTOLOMĚJSKÁ NOC – KATOLÍCI POVRAŽDILI CCA 20 000 HUGENOTŮ=OPĚT SOUPEŘENÍ MEZI KATOLÍKY A HUGENOTY!!!
-spory i mezi rody de Guise a Jindřichem III. o moc
-1588- Jindřich III.- zavražděn=vymírá rod Valois
-nastupuje Jindřich Navarrský (Jindřich IV.)= počátek rodu Bourbonů
Jindřich IV.
-původně protestant
-nástup na trůn = 1589
-stabilita, konec válek
-rozkvět, silnice, manufaktury
-vysazuje moruše
-merkantilismus-podpora vývozu, omezení dovozu
-průplavy, mosty
-přestupuje na katolickou víru
-1598- Edikt nantský-povoluje i protestantskou víru ve Francii, veřejné úřady mohou zastávat i Hugenoti
-1610- Jindřich umírá, zabit potrhlým katolíkem
-Jean Bodin- politolog, filozof, 6 knih o republice, zastánce absolutismu, teorie svrchovanosti

Sorbona

Calais

Kateřina Medicejská

Jindřich II.

Jindřich III.

Margot=Markéta z Valois

Gaspard de Coligny

Jindřich IV.

Bartolomějská noc

Edikt nantský