Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rusko od raného středověku do 18. století aneb od Olega do Petra I.

 

RUSKO

 

 

-1. útvar = Kyjevská Rus  (9.stol.)

 

obecný přehled:

kníže Oleg : 9. stol.

 Oleg

kníže Vladimir: 10. stol.

Vladimir

kníže Jaromír Moudrý: 11. stol. - největší rozmach + rozkvět říše

 Jaroslav Moudrý

-12. stol. - rozpad na jednotlivá knížectví

-vazba k Byzanci

-cyrilice azbuka

-Nestor = kronikář = bylinář, Pověst dávných časů

-základní příbytek = polozemnice (izolace → teplo…)

 

-obživa :  ječmen, pšenice, žito

-zemědělství: len, chov dobytka

-náboženství: polyteismus = více bohů (např. Perun…)

-hradská soustava - fungovala

-centrum = Kyjev

-daně = mir

VÝVOJ RUSKÉHO STÁTU

·         9. stol. - Varjagové (Vikingové)

-válečníci, obchodníci

-centra = Kyjev + Novgorod

-Varjagové se asimilují → splývají s okolím (jsou to Rusové)

-zakladatel Kyjevské Rusi = Rjurik (862-879)

-hlavní zdroj informací - Nestor

 Rurik

 

·         Vladimir (980-1015)

-988 - přijato křesťanství

·         Jaroslav Moudrý (1018- 1054)

- „zlatý věk“

-obchod s Byzancí

-monoxyl = lodička, vydlabaná z 1 kmene

-kmen Pečeněhů - narušovali obchod, přepadávali lodě

-1036 - Jaroslav porazil Pečeněhy

-po smrti Jaroslava → decentralizace → rozpadávání Kyjevské Rusi

·         Vladimir Monomach (1113-1125)

-poslední kníže, který vlády na celém území 1 knížectví

-1123 - bitva na Kalce (Rusové X Mongolové → Rusové poraženi →rozpad Kyj. Rusi)

-útoky Mongolů + tatarů

-Tataři založili na území Kyj. Rusi ZLATOU HORDU (nový státní útvar, rozkvět státu)

-Tataři - pojmenování od mongolského kmene (5. st.) Ta - ta = kočovníci, zpustošili Kyjev, dostali se až na Moravu

-tatar - chán - dává potvrzení = jarlyk, knížata mohou vládnout na daném území (Moskevské knížectví - Ivan Kalita - 1328-1340)

-moskevská knížata vybírala daně pro chána, měla dobré postavení

 

·         MOSKEVSKÉ KNÍŽECTVÍ

·         Dimitrij Ivanovič Dónský (1363-1384)

-1380 - bitva na Kulikově poli →Rusové odráží tatary, ale tataři stále mají moc

-Moskevské knížectví expanduje→ 1480 Zlatá horda zaniká, rozpadá se

-vytváří se mnohonárodnostní říše, základem se stalo Moskevské knížectví

 

·         Ivan IV. Hrozný (1533-1584)

-1. ruský car

-vládla za něj regentská vláda (když byl nezletilý)

-2 rady: Šujská X Bělská →boje o vliv na Ivana

-1547 - Ivan vládne sám

-reformy, expanzivní politika

-1550 - svolá zemský sněm, upravil suděbnik (starý zákoník)

-1551 - církevní reforma, svolán církevní sněm

-1552 - dobyta Kazaň

-v Moskvě chrám sv. Vasilije Blaženého

-1558 - válka o Libonsko (versus němečtí rytíři) → Rusko poraženo a vytlačeno

-1582 - mír → Ivan hledá viníky, je podezíravý, nedůvěřivý, změnil se, je krutý

-opričnina = území, car zde vládl pouze ze své vůle, nebyl omezen

-území spravují opričníkové (úředníci)

-zženština = území, které bylo spravováno dle zvykového práva

-1580 - obležení Novgorodu, vyvraždění 60 000 lidí, myslel si, že ho chtějí sesadit

-1584 - smrt Ivana →uvolnění atmosféty, ale zmatky kolem nástupnictví

 

 

chrám Vasilije Blaženého v Moskvě

 

-vývoj :  samoděržaví = absolutismus v Rusku (např. Ivan IV.)  X stavovská monarchie

·         Fjodor I. (1584-1598)

-neschopný car, vládl za něj Boris Godunov (správce, švagr - viz. literatura v romantismus -Puškin)

·         1598 - 1605 - car = BORIS GODUNOV

-předběhl dobu, špatné okolnosti → hladomory (poč. 17. stol.) →120 000 lidí zemřelo

-bojarové = šlechta

-Boris byl svržen

 

·         období polocarů (1605-1613) = OBDOBÍ SMÚTY (zmatků)

-1613 - nová dynastie Romanovců 

= Michal Romanov

(Romanovci vládli až do r. 1917 - revoluce v Rusku, zavražděn car Mikuláš II. s celou rodinou)

·         Alexej Michajlovič (1645-1676)

-1648 - povstání Bohdana Chmelnického + jeho armády

-povstání chudých X bohatých

-1654 - patriarcha Nikon - upravil a sjednotil liturgické texty

 

·         Petr I. Veliký (1682-1725)

-* r. 1672

-vládl se svým bratrem Ivanem

-Petr se stal nezletilým carem, vládla za něj sestra Sofie, Ivan byl duševně chorý

-Ivan→Ivan V.

-Sofie chtěla vládu pro sebe, Petra učil proto učitel Nikita

-1684 - Habsburkové žádají Rusko, aby vstoupili do Svaté ligy (proti Turkům), Rusko tam vstoupí, pokud jim dá Polsko území a uzavře mír

-1686 - Rusko součástí Svaté ligy

-1689- Ivan a Petr svrhli Sofii, ujali se vlády

-1695-1696 - Petr táhl na Azov (pevnost) proti Turkům

-1. tažení → neúspěch

-2. tažení → úspěch, ale Petr měl zaostalou armádu

-1696 - smrt Ivana

-1696 - Petr se stal samovládcem

-1697 - 1698 - Petr v západní Evropě (Nizozemí - loděnice, Anglie - parlament, Habsburská monarchie, Posko) → Petr cestoval inkognito, poznával tak obchod, politiku, technologie (zejména lodě)

-REFORMY PETRA I.

-školství - 40 škol, akademie (důstojnické), 1701 - navigátorská škola

-města - Petr voli městskou radu, monopoly na výrobky…

-1719 - úkaz o sčítání všech živých duší mužského pohlaví

-1699 - reforma kalendáře (1700 - 1.1. - začátek roku)

-správní reforma → Rusko rozděleno na 8 gubernií, kolegie (zástupci šlechty)

-kolegium = předchůdce ministerstva

-1711 - senát - v nepřítomnosti cara řídil zemi, měl 9 členů

-stavba nemocnic

-nalezince

-oprava ulic

-centralizace a upevnění moci