Jdi na obsah Jdi na menu
 


Od baroka k osvícenství

 

OD BAROKA K OSVÍCENSTVÍ

 

 

BAROKO (další informace jsou v rubrice stavební slohy)

 

r. 1600 končí éra renesance

·        kdy: poč. 17.st. -  poč. 18.st. (rozvoj po Tridentském koncilu)

·        vznik: Itálie

·        před barokem byl tzv. manýrismus (např. malíř Arcimboldo na dvoře Rudolfa II.)

·        název: označuje nepravidelný tvar perly, řec. báros = tíha, hojnost, portugalsky barocko/barueco= velká perla nepravidelného tvaru, perla patří mezi časté prvky baroka

·        znaky: zvlněné a nepravidelné formy, křivky, bohatost, zdobnost, sloupy, šerosvit, dvojitý rám, zlaté zdobení, užití mramoru

·        stavby u nás: Chrám sv. Mikuláše, Buchlovice, Chlumec nad Cidlinou, Černínský palác

·        charakteristika baroka: působí na city, pocit nekonečna, člověk je proti Bohu maličký…

·        2 směry (linie):

1)uměřené = klasicizující baroko

Francie, Anglie, Skandinávie = protestantské země

2)dynamické = radikální baroko

Španělsko, Habsburská říše, Bavorsko = katolické země

 

OSVÍCENSTVÍ

 

= éra 18. století, nový filozofický směr, přesvědčení, že rozum člověku umožní poznat přírodu, poznat sám sebe, poté může poznat a pochopit i společnost a její fungování

=věk rozumu (ratio = rozum, racionalismus)

-kořeny filozofie = přírodní vědy, Isaac Newton - dílo Principia (mechanické zákony…)→aplikace fyz. zákonů na vývoj společnosti

-vrchol osvícenství = Francie:

·        Montesquie - rozdělení moci na několik subjektů (soudní, výkonná, zákonodárná)

·        Voltaire - proti absolutismu, církvi, byl ironický, chtěl toleranci, svobodu slova

·        Rousseau - výchova a vzdělání (román Emil) - důraz na přirozenost, zkušenosti, příčina nerovnosti mezi lidmi spočívá v soukromém vlastnictví, panovník má panovat jen ve prospěch lidí, pokud ne, má odstoupit, lid ho má právo svrhnout a nahradit, panovník má tedy propůjčenou moc

 Montesquie

 

 Voltaire

 

 Rousseau

 

 

 

-dílo Encyklopedie aneb racionální slovník věd, umění a řemesel = lit. dílo, Diderot + d’Alambert, shrnutí veškerých poznání z pozic osvícenců, Encyklopedie byla zakázaná, otcové revoluce = encyklopedisté - přispívali do Encyklopedie

 

-osvícenský absolutismus = uplatňování myšlenek racionalismu absolutistickými panovníky, panovníci si vybrali způsob vlády, panovníci byli přesvědčeni, že ví, co je pro lid dobré, ale prováděli reformy, např. Kateřina Veliká, Bedřich Veliký, Marie Terezie, Josef II., jisté přirovnání způsobu vlády k patriarchální rodině (panovník = otec rodiny)

-v Rusku - Petr I. Veliký - inspiroval se Evropou, dokonce i módou, bojaři byli „nahnáni“ do Kremlu a museli se oholit, nosit paruky, nesměli nosit dlouhé kabáty