Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejen české země za vlády Marie Terezie a Josefa II.

 

ČESKÉ ZEMĚ ZA MARIE TEREZIE A JOSEFA II.

 

-Habsburská mnohonárodnostní monarchie (soužití více národností v 1 monarchii)

-způsob vlády = absolutismus (popř. osvícenský absolutismus)

-základní politický způsob = centralizace centrum „všeho“ byla Vídeň - dvůr, panovník, šlechta, umění, kultura…

-germanizace - prosazování němčiny na úkor jazyka českého

-snaha Habsburků - být světovou velmocí

-Karel VI. - neměl potomka v mužské linii, proto za svého života prosadil tzv. pragmatickou sankci (1713), jak ústně, tak písemně, že na trůn může nastoupit žena a také, že monarchie zůstane nedělitelná

-Marie Terezie (1740-1780)

-polyglot, vzdělaná žena, vzorná manželka, matka, její muž byl  císař František Lotrinský - habsbursko-lotrinská dynastie

-nebyla císařovnou

-po nástupu na trůn ale státy (např. Prusko), které slíbily toleranci pragmatické sankce, rozpoutaly válku o dědictví rakouské (1740-1747)

-Fridrich II. Veliký vpadl do Slezska, probíhala vojenská střetnutí

-Prusko + Francie + Bavorsko + Sasko (Španělsko) X Habsburská monarchie

 

-války na českém území  → 1741 - obsazení Prahy, českým králem se prohlásil Karel Albert - bez výrazného odporu domácí šlechty (syn bavorského kurfiřta Maxmiliána Emanuela)

 Karel Albert

-nakonec uzavření míru, avšak Marie Terezie ztratila své pozice, přišla o Slezsko a Kladsko

 Fridrich II.

reformy Marie Terezie:

a) upevnění centralizace - úřady, guberna, byrokracie

b Tereziánské katastr - zahrnoval jak rustikál, tak dominikál (2 vydání)

c) daňová reforma

d) reforma státní správy

e) reforma armády - maximálně 14 let ve vojenské službě, stavba pevností - dostatek práce, ale pevnosti byly k ničemu (viz. 1866 - Prusko bez problémů obešlo vybudované pevnosti a porazilo monarchii v bitvě u Hradce)

f) měnová reforma : p-numismatika.cz/index.php

g) reforma měr a vah (máz, loket…)

h) školství - 1774 - povinná školní docházka (6 let)

další reformy: sčítání lidu, číslování domů, robotní patent  - zmírnění roboty

 

-Josef II. (1780-1790)

 Josef II.

-od roku 1765 spoluvladařem své matky, Marie Terezie

-1781 - Toleranční patent - toleroval augšpurské, helvetské a pravoslavné vyznání, omezení moci katolické církve

-1781 - Zrušení nevolnictví (! avšak robota byla zrušena až v roce 1848)