Jdi na obsah Jdi na menu
 


Katolická protireformace

 

Katolická protireformace:
-snaha sjednotit církve, polepšit se
-16.století
-1545-1563-Tridentský koncil-zasedal s přestávkami
 
-proč byl koncil?
1)obrodit církev-atraktivnost, vnitřní obroda
2)sjednotit západní církve-neúspěch
3)zásady výzdoby kostelů (protestanti-chudý, prostý kostel X katolíci-zdobený, bohatý)
4)uctívání obrazů
5)konání poutí
6)kult svatých ( Panna Marie, sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Prokop, sv. Ignác)
7)celkově se napravit-odpustky, dodržovat desatero, uskromnit se
 
katolický kostel
protestantský kostel
 
ŘÍMSKÝ KATECHISMUS=příručka pro výuku základů pravověří
(katolictví)
Petr Canisius-zformoval 7 katolických svátostí
 
 
SVÁTOSTI:
1)svátost křtu
2)svátost biřmování-potvrzení křtu
3)svátost pokání-zpověď minimálně 1krát do roka
4)svátost eucharistie-mše svatá, hostie
5)svátost kněžského pomazání
6)svátost manželská
7)svátost posledního pomazání
 
luteráni-odmítají ušní zpověď, symbolické tresty, komunikují přímo s Bohem, odmítají božský původ papežství
katolíci-celíbát kněží, uctívání obrazů, zpověď, svátosti, kult svatých, věří ve skutky
kalvinisté-již předurčeno, kdo patří do pekla a kdo do nebe
-1540-Ignác z Loyoly (1491-1556)-založil Jezuitský řád
Ignác z Loyoly
-Jezuité=Tovaryšstvo Ježíšovo
-1556- Jezuiti v Čechách ( Klementinum)- Ferdinand I. Habsburský
-1773- Jezuiti v Čechách zrušeni- Marie Terezie
IHS= Ježíš Spasitel a Vykupitel
INRI= Ježíš Nazaretský Král Židovský
 
 
Klementinum