Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anglie za vlády Tudorovců

 

ANGLIE ZA VLÁDY TUDOROVCŮ

-před rokem 1485- Válka růží: Yorkové X Lancasterové

-1485-1603-vláda Tudorovců

 

JINDŘICH VIII. TUDOR

 

-1509-1547

-hospodářský rozkvět

-konec Náboženských válek

-nová Anglikánská církev

  • opatření vedoucí ke vzniku Anglikánské církve:

1) 1533- Apelační zákon-veškerá soudní moc pochází od krále, ruší se právo papeže zasahovat do anglických církevních sporů

2)1534-Zákon o supremátu- hlava angl.církve=král

3)1534-Zákon o velezradě-kdo zpochybnil krále, zákony, byl popraven  ( např. Thomas More-kancléř Jindřicha, dílo= Utopia=1516)

  • Jak Jindřich vládne:

-ruší kat. kláštery loajální Římu

-zabavuje majetek

-platí si stoupence (šlechtu)

-oslabí vliv katolické církve

  • Proč si „vybudoval“ svou církev?

Manželka Kateřina Aragonská mu nedala dědice trůnu, jen dceru, Jindřich se zamiloval do Anny Boleynové, žádal papeže o rozvod, ten to ovšem nesvolil…

 

  • MANŽELKY JINDŘICHA VIII.

1)Kateřina Aragonská

- Jindřich ji zdědil po svém bratrovi Arthurovi, manželství končí rozvodem,měli dceru Marii

2) Anna BoleynováAna Bolena

- s ní dceru Alžbětu, Anna byla popravena

3) Jana Seymourová

 

- měli spolu syna Edwarda, Jana po porodu zemřela

4)Anna Klevská

 

 

- měli dceru Kateřinu, následoval rozvod

5)Kateřina Howardová

-měla románek s Thomasem Culpeperem-byla popravena

6) Kateřina Parrová

- Jindřicha přežila

 

  • EDWARD VI.

-1547-1553

-neschopný panovník

  • JANA GREYOVÁ

-1553

-vzdálená sestřenice Edwarda

-vládla 9 dní, poté jí Marie uvěznila i s manželem v Toweru, poté byla Jane popravena

  • MARIE I. TUDOROVNA

-1153-1558

=Krvavá-nechala popravit mnoho protestantů

-katolička

-opětovné styky s Římem

-navracení majetku katolíkům

-byla svržena

nevlastní sestra = Alžběta I.

  • ALŽBĚTA I.

-1558-1603

=Zlatý věk

-porážka Španělska v námořní bitvě

-současník=Shakespeare

-nevyvražďovala katolíky

-cesta k budování anglikánské církve

-nikdy se neprovdala, neměla děti

-pirát, milenec= Walter Raleigh

-největší nepřítel= Španělsko+ sestřenice Marie Stuartovna(skotská královna)

-1588- nejvýznamnější bitva mezi Španělskem(vévoda z Mediny a Sidonie) a Anglií (Armada, Drake, Raleigh) – Anglie vítězí

-1604- podepsán mír, Anglie se ubránila

-1584- Virginie (Raleigh)

-1607- 1. kolonie, Jakub I. Stuart

-1600- Východoindická společnost-obchod s Indií

  • MARIE STUARTOVNA

-1542-1567=skotská královna

-chtěla prosadit katolictví i v Anglii

-manželka Františka II. (fr.král)

- vzpoura šlechty- Marie nucena odejít do Anglie

-v Anglii byla uvězněna

-1587-poprava

 

  • KULTURA:

1)W.SHAKESPEARE

-1564-1616

-spisovatel, autor div.her(sonety, drama)

-* ve Stratfordu

-otec-rukavičkář

-byl z 8 dětí (měl 4 sestry a 3 bratry)

-v 8 letech se oženil se starší ženou, měl dceru Zuzanu+ Juditu+Hamneta

-opustil rodinu, šel do Londýna

-1594-slavný básník

-1594-služebník lorda Komořína-herecká společnost

-stálý autor div.her-stálý příjem

-1599 – Globe

-pod hry se podepsal pouze třikrát

2)CH.MARLOVE

dílo: doktor Faustus

3) Edmund Spenser

dílo: Královna víl

4)John Miilton

dílo: Ztracený ráj

5) FRANCIS BACON

dílo: Nové Organon-indukce(experiment+pozorování, od jednotlivin k obecnému)

6)THOMAS MORE

dílo: Utopia

-kritika dobové společnosti

-není soukromé vlastnictví

7)HANS HOLBEIN ML.

-malíř

-portréty Jindřicha VIII. + šlechty

 

 

-v Anglii užívány národní jazyky

-Itálie- latina+řečtina