Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karlovci

11. 12. 2010

KARLOVCI:

Karlovci jsou původně vznešenou franckou rodinou, která získává vliv v 7.století. Zatím její členové vykonávají funkci majordomů, správců pro rod Merovejců. Jak ale jeho síla postupně slábne, vyčkávají na příhodný okamžik, aby se sami chopili moci. Ten správný moment nastává roku 751...

-země: Francká říše

-vláda: 751-987

-první panovník: Pipin III.

 (wikipedie.cz)

 

-poslední panovník: Ludvík V.

-nejvýznamnější vládce: Karel I. Veliký

-roku 751 sahá po královské koruně Pipin III. Krátký nebo též Mladší, Merovejci (vládnoucí již od 5. století) jeho nárokům na trůn nedokážou zabránit, zvláště když se na stranu Pipina staví i sám papež, který v Pipinovi poznává skutečného ochránce říše

-své jméno má dynastie Karlovců odvozené od předka Karla (688-741), na kterého mohou být jeho potomci pyšni, protože Karel roku 732 poráží v bitvě u Poitiers muslimy a zastavuje jejich expanzi do západní Evropy, za udatnost, kterou prokazuje Karel zemi, dostává přízvisko Martel (=kladivo)

-během svého života Karel Martel prohrál jen ve svém 1. střetu

-největší slávu rod Karlovců získává za vlády Karla Velikého(742-814), který je roku 800 korunován papežem Lvem III. císařem v Cáchách

-Karel Veliký byl zkušený politik, ale i válečník a diplomat

-pokaždé u sebe nosil meč se zlatým jílcem

-říše za vlády Karla dosahuje obrovských rozměrů

-Karel zplodil 20 dětí

-po Karlově smrti (r.814) na trůn nastupuje jeho syn Ludvík I. Pobožný (778-840), kterému se říše doslova drobí pod rukama

-obraz zkázy říše pak dokončují i jeho synové, kteří mezi sebou vedou bratrovražednou válku

-Ludvík V.(*967), poslední Karlovec na trůnu umírá

-Ludvík V. má přízvisko Lenivý, zahyne na lovu a v roce 987 na francouzský trůn nastupují Kapetovci

MĚSTO KRÁLŮ - Cáchy

-toto město objevili již staří Římané

-v letech 765-766 tu tráví zimu Pipin Krátký se svým synem Karlem Velikým, který si Cáchy velmi oblíbí

-r.786 zahajuje stavbu cášské katedrály

-r.788 Karel prohlašuje Cáchy za své zimní sídlo

-v letech 792-814 tu tráví každou zimu

-Karel Veliký je i v cášské katedrále pohřben

936-1531 - nad jeho hrobem jsou korunováni římští králové

KAREL VELIKÝ:

-byl opravdu veliký - i co se týče vzrůstu, podle záznamů středověkých kronikářů, ale i podle průzkumu jeho ostatků v 19.st. bylo potvrzeno, že Karel měřil úctyhodných 190 cm

-dle dobových zpráv měl Karel silný krk a velký nos, který zvýrazňovaly jeho světlé vlasy

KAROLINSKÁ RENESANCE:

-zakládání škol, podpora vzdělanosti

-učenci: např. Alcuin z Yorku, Raban Maurus z Mohuče

-snaha pozvednout gramotnost obyvatel

-karolinská minuskule (druh písma)

-podpora práce opisovačů ve skriptoriích

-vznik iluminovaných rukopisů

-šťastné období

-Karel vůbec neuměl psát a se čtením to také nebylo příliš slavné - proto zavedl minuskuli (latinku) - byla lehčí